Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ’ (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) σέβεται και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας όλων των επισκεπτών και χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, η οποία τελεί υπό την διαχείριση της. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την παρούσα πολιτική προκειμένου να κατανοήσετε την προσέγγισή μας ως προς την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπο μας www.idisme.gr ή διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με το ΙΔΙΣΜΕ μέσω του ιστότοπου αυτού.

Για τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας με την επωνυμία ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ’ (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.), είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και μας γνωστοποιείτε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Όπου παρατίθενται οι όροι «σε εμάς», «δικό(-ά) μας» ή «εμείς», αναφέρονται αποκλειστικά στην εν λόγω εταιρεία. Το ΙΔΙΣΜΕ είναι ο « υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων », κατά τους ορισμούς του άρθρου 4 παρ. 7 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία μας είναι τα εξής :

‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ’ (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.),

Α.Φ.Μ. 998250243/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

Παλλήνη Αττικής, οδός Μιλτιάδου, αριθ. 25 (ΤΚ 153 51),

Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 6669140, φαξ (+30) 210 6669131 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Ιστοσελίδα υπόκειται στη διαχείριση της εταιρείας Centiva Software Solutions.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από το ΙΔΙΣΜΕ, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού ιστότοπου της, κατά την περιήγηση τους σε αυτόν και κατά την μέσω αυτού επικοινωνία και συναλλαγή με εμάς, καθ΄ όλους τους δυνατούς τρόπους που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας.  Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Ειδικότερα, ακολουθώντας τις αρχές που τίθενται στο άρθρο 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 [ εφεξής «Κανονισμός» ή ‘GDPR’ ], τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση

Περαιτέρω, με την παρούσα Πολιτική παραθέτουμε τις πληροφορίες που οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε κατά τα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού, και συγκεκριμένα το είδος των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να λάβουμε απευθείας από εσάς, τον ενδεχόμενο τρόπο χρήσης τους, τον χρόνο διατήρησης τους, σε ποιούς ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε, τον τρόπο που τα προστατεύουμε και τα διατηρούμε ασφαλή, καθώς και τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας.

Η παρούσα πολιτική και οι κανόνες και όροι που θέτει για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον ως άνω υπ’ αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τέθηκε σε ισχύ στον Μάιο του 2018, καθώς και με τον νόμο 4624/2019 του εθνικού μας δικαίου. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η κοινοτική και εθνική νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά και περιλαμβάνει κάθε συναφές νομοθέτημα (Οδηγία ΕΕ 2016/680 κ.α.)

3. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

 1. "Προσωπικά δεδομένα": είναι οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω αναφοράς σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας και σε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email), διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου της συσκευής που χρησιμοποιεί για να μπαίνει στο διαδίκτυο (IP address), ηλικία, φύλο, εξωτερικά χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, ενδιαφέροντα κλπ. Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα ονομάζεται "υποκείμενο των δεδομένων".
 2. "Επεξεργασία" είναι κάθε πράξη που διενεργείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 3. «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 4§7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR), είναι το στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
 4. «Εκτελών την επεξεργασία»των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 4§8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΔΠ ή GDPR), είναι το στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό που υπευθύνου επεξεργασίας.
 5. «Συγκατάθεση»του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4§11 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR), είναι σε κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού που το αφορούν.
 6. "Νομοθεσία": Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).
 7. "Αρχεία Καταγραφής" (Data logs): Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης του Ιστοτόπου που καταγράφονται στον εξυπηρετητή μας (server).
 8. "Cookies": Μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου που εγκαθίστανται στη ηλεκτρονική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό, ταμπλέτα) όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν (Δείτε αναλυτικά Ενημέρωση για τα cookies).

 4. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ;

Ακολουθώντας τις αρχές που τίθενται στο άρθρο 5 του Κανονισμού, το ΙΔΙΣΜΕ βρίσκεται σε θέση να σας διαβεβαιώσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός από πληροφορίες που σας αφορούν και τις οποίες επιλέγετε οικειοθελώς να μας παρέχετε ή να εισάγετε στο διαδικτυακό μας τόπο.

Πρόκειται για στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει α) κατά την εγγραφή του ως πελάτης, β) προκειμένου να γίνει μέλος του ΙΔΙΣΜΕ ή να εγγραφεί στο newsletter (ενημερωτικά δελτία), γ) προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www.idisme.gr, δ) προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, ε) προκειμένου να προβεί σε κάποια δωρεά / χορηγία προς ημάς.

Κατά την συμπλήρωση κάποιας διαθέσιμης φόρμας, κατά τα ανωτέρω, στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί, αναλόγως της φόρμας, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή (και) κινητού τηλεφώνου. Συμπληρωματικά ενδέχεται να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης. Επίσης σε περίπτωση παραγγελιών και πληρωμής τους με τραπεζική κατάθεση, θα λάβουμε γνώση, ενδεχομένως του τρόπου πληρωμής σας, του ΙΒΑΝ του λογαριασμού σας. Περαιτέρω είναι δυνατό να συλλεγούν οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που επιλέξετε εσείς να μας παράσχετε αυτοβούλως κατά την επικοινωνία σας μαζί μας (π.χ. στο πεδίο ‘Μήνυμα’ κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε διαθέσιμης φόρμας.

Από την ιστοσελίδα μας δεν θα σας ζητηθεί ποτέ η γνωστοποίηση «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9 Κανονισμού) αφορώντα τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και τη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Περαιτέρω, κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας, καταχωρούνται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας :

 • Data logs

Κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (data logs) που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησής σας και συγκεκριμένα:

 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP-Address)
 • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος
 • Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time - GMT)
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
 • Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)
 • Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων
 • Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Φυλλομετρητής (browser)
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή

Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για όσο διαρκεί η συνεδρία (επίσκεψη) στο www.idisme.gr και κατόπιν διαγράφονται οριστικά.

 • Cookies

Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

Επισημαίνεται ότι με εξαίρεση τα λεγόμενα session cookies, που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας, όλα τα υπόλοιπα cookies καταχωρούνται στον εξυπηρετητή μας μόνο αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας και τα ενεργοποιήσετε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ (NEWSLETTER)

Ανά διαστήματα στέλνουμε ενημερωτικά δελτία από την ιστοσελίδα προς τους συνδρομητές μας. Με την εγγραφή σας, μέσω της διάφανης διαδικασίας συμπλήρωσης opt-in φόρμας, στα ενημερωτικά δελτία της σελίδας, αποδέχεστε ότι το ΙΔΙΣΜΕ μπορεί να διατηρήσει το email σας για να συνεχίσει στην αποστολή των περιοδικών ενημερωτικών δελτίων. Κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο πέρα από το email δεν αποθηκεύεται και τίποτα δεν μοιράζεται με τρίτα μέρη. Πρόσβαση στα email των εγγραφών του newsletter έχουν μόνο οι διαχειριστές της σελίδας. Διαγραφή από αυτά μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο της απεγγραφής (unsubscribe) από τη λίστα συνδρομητών χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τέλος εκάστοτε ενημερωτικού μηνύματος,

Σημειώνεται πως όταν δημιουργείτε το προφίλ σας στο www.idisme.gr ή εγγράφεστε μέλος μας εντάσσεστε αυτόματα στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων προς το email που δηλώνετε.

Τέλος ενημερωτικά δελτία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να αποσταλούν προς υπάρχοντες πελάτες και προς τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή συναλλαγής, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του, όπως ο νόμος ορίζει. Και σε αυτή ωστόσο την περίπτωση  θα παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται ο παραλήπτης στην αποστολή τέτοιων μηνυμάτων μέσω της παραπάνω διαδικασίας απεγγραφής.

5. ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ;

Το ΙΔΙΣΜΕ χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχει συλλέξει με βασικό και μόνο σκοπό να σας παρέχει με τον αρτιότερο τρόπο τις υπηρεσίες του είτε αυτές αφορούν στην επικοινωνία μαζί σας ή σε αιτήματα σας είτε σε παραγγελίες προϊόντων και εν γένει πάσης φύσεως συναλλαγές.

Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας και γιατί:

 • Παραγγελίες προϊόντων: Το ΙΔΙΣΜΕ επεξεργάζεται δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να εκδώσει και να σας αποστείλει τα φορολογικά, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, κατά τα οριζόμενα στην σχετική νομοθεσία.
 • Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Το ΙΔΙΣΜΕ επεξεργάζεται δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
 • Εγγραφή Μελών : Στο ΙΔΙΣΜΕ επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες προς τα μέλη μας, όπως να σας ενημερώνουμε για τα προσεχή νέα μας,  τις πρωτοβουλίες, τις νέες εκδόσεις μας, τις εκδηλώσεις μας κλπ.
 • Επικοινωνία:Το ΙΔΙΣΜΕ χρησιμοποιεί δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στις παρατηρήσεις ή/και στις καταγγελίες σας. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
 • Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως ταχυδρομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ταχυμεταφοράς). Χωρίς την γνωστοποίηση των δεδομένων σας στον τρίτο, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας (π.χ. παραγγελία).
 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) :Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, για σχετικά προϊόντα, εκδόσεις και εκδηλώσεις μας. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 • Προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.
 • Επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών: Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα μας συμφέροντα. Αυτό βοηθά επίσης στην προστασία των πελατών μας από απάτες.
 • Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις να ανταλλάσσουμε δεδομένα με την επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες.

6. ΠΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ;

Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μπορούν να συλλεγούν και να τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα :

Είδος επεξεργασίας

Νόμιμη βάση

Επικοινωνία –  Απάντηση σε ερωτήματα / αιτήσεις σας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας αποστέλλετε μέσω της συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας βασίζεται στην αναγκαιότητα και στην δική σας επιθυμία ολοκλήρωσης της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναλλαγής, θεωρούμε δε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται προς ημάς μέσω των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς, τα ίδια τα υποκείμενα, στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας απευθύνονται.

Επεξεργασία διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής (Data Logs) και Υποχρεωτικών Cookies (session cookies)

Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής και τα Υποχρεωτικά Cookies, είναι το έννομο συμφέρον μας να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του ιστότοπου.

Επεξεργασία των στοιχείων από τα Προαιρετικά Cookies

Η επεξεργασία των στοιχείων από τα Προαιρετικά Cookies στηρίζεται στην ρητή συγκατάθεσή σας δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα cookies που δεν επιθυμείτε.

Επεξεργασία κατά την πώληση βιβλίων και λοιπών προϊόντων & κατά την παροχή δωρεών – χορηγιών

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ ΓΚΠΔ, βάσει του οποίου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Επίσης βάση επεξεργασίας είναι και η περ. γ΄ κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (φορολογική νομοθεσία κλπ)

Εγγραφή μελών – δημιουργία λογαριασμού – Newsletters

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ, κατά το οποίο το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

 

7. ΠΟΙΟΙ είναι ΟΙ ΟΡΟΙ και τα μετρα Ασφάλειας ;

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, το ΙΔΙΣΜΕ ΑΕ χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, και από βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και κωδικών χρήστη.

Η σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα μας είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα μας.

Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα λογικά σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

Ο τρόπος και η μέθοδος διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι στενά ευθυγραμμισμένα με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό του ΙΔΙΣΜΕ ή άμεσους συνεργάτες με αυτό που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, το ΙΔΙΣΜΕ θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Εθνικής τράπεζας και χρησιμοποιείται πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Το ΙΔΙΣΜΕ απαιτεί από το προσωπικό του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός όσων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, το ΙΔΙΣΜΕ δεν μπορεί να μοιραστεί με τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης ή συμμόρφωση με φορολογική κ.α. νομοθεσία).

8. ΠΟΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ;

Το ΙΔΙΣΜΕ διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημα ή την αίτησή σας, εντός πάντοτε του χρονικού ορίου που τυχόν προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Ειδικότερα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας.

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων ή με δωρεές – χορηγίες προς το ΙΔΙΣΜΕ, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για πέντε χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας (όπως τη φορολογική νομοθεσία). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα ανωνυμοποιηθούν, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Τα στοιχεία σας στα πλαίσια επικοινωνίας μαζί μας, θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας και του όποιου τυχόν αιτήματος σας

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

9. ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;

Το ΙΔΙΣΜΕ κατά κανόνα δεν κοινοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους εκτός του προσωπικού του πλην των κατωτέρω περιπτώσεων :

 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση του ιστότοπου μας και των δεδομένων μας (web hosting), διανομή email. Έχουμε επιλέξει για τις υπηρεσίες αυτές οργανισμούς και εταιρείες που παρέχουν εχέγγυα ασφάλειας και έχουμε συμβληθεί μαζί τους με σκοπό την παροχή ασφαλών υπηρεσιών.
 • Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραστούμε δεδομένα με δικαστικές ή αστυνομικές αρχές, υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.
 • Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες (υπηρεσίες ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών) για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος που έχετε παραγγείλει
 • Τέλος ενδέχεται να μεταβιβαστούν προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εξωτερικούς μας συνεργάτες (λογιστές, φοροτεχνικούς, δικηγόρους κλπ) για την εκπλήρωση υποχρεώσεων μας έναντι της φορολογικής π.χ. νομοθεσίας και τη νομική μας εν γένει κάλυψη.

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (GDPR).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποστέλλονται εν γνώσει μας σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Αν γίνει αποστολή δεδομένων σας σε τέτοιες χώρες θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε το επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αυτά περιλαμβάνουν την βεβαίωση υπογραφής των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία - ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση ενημέρωσής μας ή/και υποψίας αποστολής ή επεξεργασίας δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ εκ μέρους συνεργάτη μας ή τρίτου και στο πλαίσιο διασφάλισης της σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσουμε γρήγορα το γεγονός. Παράλληλα, όπου κρίνεται σκόπιμο και στο πλαίσιο της ορθής άσκησης των δικαιωμάτων σας θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε για τις παραπάνω ενέργειες με όποιο μέσο η Εταιρεία κρίνει ως πρόσφορο.

10. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα που σας παρέχει η κείμενη νομοθεσία, εύκολα και χωρίς κόστος, γράφοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε.

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί τη βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα : 

 • Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς.
 • Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε
 • Να ζητήσετε από μας να διαγράψουμε τα δεδομένα σας
 • Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο όταν τα χρειάζεστε.
 • Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.
 • Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας.
 • Επιπρόσθετα, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αιτήματα, προκειμένου να γίνου αποδεκτά,  δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν σε υφιστάμενη νομική υποχρέωση του ΙΔΙΣΜΕ προς διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας ή σε άλλους συναφείς νόμιμους λόγους, όπως π.χ. για την άσκηση και θεμελίωση νομικών αξιώσεων, που υπερέχουν και υπερισχύουν των συμφερόντων σας. Επίσης η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας δύναται να περιοριστεί κατόπιν λήψεως σχετικών νομοθετικών μέτρων (άρθρο 23 του Κανονισμού) που αφορούν λόγους ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος αλλά και της προστασίας υμών των ιδίων.

Στις περιπτώσεις δε που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίστηκε στην προηγούμενη συναίνεση σας, έχετε δικαίωμα να προβείτε στην ανάκληση αυτής, η οποία ενεργεί μόνο για το μέλλον, και η οποία τελεί υπό τους παραπάνω περιορισμούς. Η εκ μέρους σας ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διεξήχθη προτού ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις σημειώνεται ότι η παύση ή η μη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν αιτήματος σας, ενδέχεται να οδηγήσει στην ματαίωση του αρχικού σκοπού για τον οποίο μας τα γνωστοποιήσατε.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr .

Κατόπιν των τυχόν παραπάνω ενεργειών σας, το ΙΔΙΣΜΕ θα σας παράσχει πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρεία μας θα προβεί στην σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Εάν υποβάλλεται το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, ομοίως, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν μας υποδειχθεί κάποιος άλλος τρόπος.

Εάν τυχόν δεν προβούμε σε ενέργειες επί του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.

 

11. ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;

Το ΙΔΙΣΜΕ δεν ζητά, ούτε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από ή για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, ούτε δε συνάπτει συμβάσεις (πωλήσεις, χορηγείες κλπ) με ανηλίκους.

 

12. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΙΔΙΣΜΕ με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων, τις τυχόν τροποποιήσεις στην λειτουργία της ιστοσελίδας του και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ιδρύματος (www.idisme.gr).