Πενήντα χρόνια από τα Σεπτεμβριανά

20,00 €
Σε διαθεσιμότητα
Μαρτυρίες για τη ζωή των Ελλήνων της Πόλης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα γεγονότα του Σεπτέμβρη του 1955. Περιλαμβάνει την ανέκδοτη, μέχρι σήμερα, έκθεση του Έλληνα προξένου στην Πόλη Β.Θεοδωρόπουλου. Εκδόσεις: Ε.Λ.Ι.Α. Επιμέλεια: Ομάδα συνεργατών του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.